TOV Utrecht

TOV Utrecht

Turks Ondernemers Vereniging Utrecht is opgericht uit behoefte om vertegenwoordigd te worden in Utrechtse Zakenwereld en Beleidsbepalers.

De individuele leden uit verschillende branches bundelen hun krachten wat regelmatig leidt tot nieuwe gezamenlijke investeringen of gezamenlijke strategiebepaling.

De Turkse Ondernemersvereniging organiseert jaarlijks vier informatiebijeenkomsten voor de leden en komen twee keer per jaar bij elkaar om te netwerken.

Doel van TOV

Het doel van TOV is belangenbehartiging van haar leden en om de kwaliteit van de leden structureel te verbeteren. Dit tracht de vereniging te bewerkstelligen door als schakel te opereren tussen Turkse ondernemers en onder andere verschillende overheden en haar instanties.

Voor wie is TOV?

De vereniging is toegankelijk voor degenen die het zelfstandig ondernemerschap (geheel of gedeeltelijk) uitoefenen en waarbij er geen vermenging is met religie, politiek en niet in strijd is met de openbare orde en zedelijkheid.

Communicatie

Een goede communicatie tussen haar leden is zeer belangrijk. Op deze manier blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de vereniging. Actuele gegevens zijn ook te lezen in het TOV-bulleten en op de website van TOV ( www.tov-utrecht.nl ).

Contributie 2021

De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie in de vergadering waarin de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar wordt ingediend. Het bestuur doet in die vergadering tevens een voorstel voor de contributie in het daaropvolgende verenigingsjaar.

De jaarlijkse verenigingscontributie is voor het jaar 2022 vastgesteld op € 150,00. Dit bedrag geldt voor één kalenderjaar en is nog steeds van toepassing.

Activiteiten

  • Netwerk opbouwen en een basis creëren: Het samenwerken met andere ondernemers, werknemersorganisaties, andere verenigingen en maatschappelijke organisaties.
  • Samenwerkingsverbanden onderzoeken en opzetten om hieruit voordeel te trekken.
  • Verzorgen van branche gerichte cursussen en opleidingen.
  • Faciliteren van dienstverleningsactiviteiten met betrekking tot o.a. belastingen, verzekeringen en juridische kwesties.
  • Inkoopcombinaties onderzoeken en gebruik maken van de voordelen/kortingen van inkoopcombinaties.
  • Informeren van de leden m.b.t. actuele ontwikkelingen via de website en TOV-bulliten.
  • Organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten en seminars om de integratie te bevorderen en te verbeteren.
  • Organiseren van sociaal-culturele activiteiten, waaronder TOV kwartaal bijeenkomsten.
  • Creëren van stageplekken voor jongeren om arbeidservaring op te doen.
X